Kuponom van Ajándékozz zenét! Magyar nyelvű oldal
wait
logo
Keress több millió dal között!

Általános Szerződési Feltételek a SONGO online zeneboltból történő vásárlásra

I. Általános információk

I.1. Szolgáltató adatai

A Songo online zenebolt és a weblap üzemeltetője:

Cégnév: OFFICEline Magyarország Kft.

Székhely: Magyarország, 1108 Budapest, Venyige utca 5.
Adószám: 12606139-2-42
Cégjegyzékszáma: 01-09-694628, bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (korábban Fővárosi Bíróság mint cégbíróság)

Tárhelyszolgáltató azonos a weblap üzemeltetőjével.

I.2 Az áruház általános bemutatása

A Songo online zeneáruház a felhasználók számára audió és vizuális művek egyedi lehívásra történő hozzáférését és letöltési lehetőségét értékesíti.

A Szolgáltatás kizárólag Magyarországon érhető el, magyarországi IP címről és honos hálózatról. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatást a fent említett földrajzi területen kívül nem használhatja, és erre kísérletet sem tesz. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a fenti kötelezettségvállalás ellenőrzése érdekében különböző technológiákat alkalmazzon.

A Szolgáltatást 14. életévüket betöltött vagy annál idősebb magánszemélyek használhatják. Ha Ön elmúlt már 14 éves, de a 18. életévét még nem töltötte be, kérjük, szüleivel vagy törvényes képviselőjével együtt tekintse át a jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) annak érdekében, hogy Ön és szülei is biztosan megértsék annak tartalmát.

A szerződéskötést megelőzően Felhasználó nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint elismeri, hogy a Szolgáltató a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett a következő rendelkezések vonatkozásában:

 - a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedés tekintetében: a Szolgáltató a digitális adattartalmakat bizalmasan, a megfelelően korszerű adatvédelmi eszközök használatával kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki, megfelelve ezáltal a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) hatályos rendelkezéseinek;

 - a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képessége tekintetében, a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően: a Szolgáltató weboldala, továbbá a letöltött digitális adattartalmak megfelelő módon és a Felhasználó által használt hardver, illetve szoftver jellegére (amennyiben a Felhasználó által használt hardver, illetve szoftver rendeltetése szerint alkalmas a célra) tekintet nélkül együttműködnek az alkalmazott technológiai eszközökkel.

A vásárlással a Szolgáltató és a Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint szerződés jön létre. A szerződés elektronikus úton megkötött, , írásba nem foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató iktat és a szerződés száma szerint tart nyilván a vásárlás napjától számított 6. naptári év utolsó napjáig, mely idő alatt a szerződést Szolgáltató a Felhasználó kifejezett kérésére bármikor hozzáférhetővé teszi a Felhasználó számára. A szerződés nyilvántartási azonosítóját a Szolgáltató minden esetben feltünteti a vásárlásról kiállított számla megjegyzés rovatában.

A vásárlással létrejött szerződés alapján Felhasználót fizetési kötelezettség terheli az általa kiválasztott és megrendelt szolgáltatások tekintetében.

A szerződés létrejöttével Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja értelmében a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli, indokolás nélküli felmondási és elállási jogát nem gyakorolhatja.

A szerződéskötés nyelve a magyar, és a szerződésre a magyar jog irányadó.

Az áruházból a Felhasználó a kiválasztott mű kosárba helyezésével tudja kijelölni azokat a műveket, amelyek egyedi lehívással történő letöltési lehetőségét meg kívánja vásárolni. Az egyes műveknél feltüntetésre kerül, hogy csak a teljes album, vagy egyes számok külön vásárlására is van-e lehetőség.

A vásárlás menetét külön menüpontban a Szolgáltató részletesen bemutatja.

A Songo online zeneáruház esetenként felnőtteknek szóló tartalmú zenét, filmet értékesít. Mivel a Szolgáltató nem képes minden egyes mű előzetes ellenőrzését elvégezni, így kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a felnőtt tartalmú művek megvásárlása csak nagykorú személyek számára engedélyezett. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során olyan tartalmakkal szembesülhet, amelyeket sértőnek, illetlennek, kifogásolhatónak vagy nem kívánatosnak tart, és amelyek akár külön megjelölés nélkül is szókimondónak minősülhetnek. Azonban Felhasználó elfogadja azt, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját felelősségére használja, és a Szolgáltatót nem terheli semmiféle felelősség Felhasználóval szemben az olyan tartalomért, amelyet Felhasználó sértőnek, illetlennek, vagy kifogásolhatónak talál. A Termékek kategóriái és leírásai a Felhasználó kényelmét szolgálják, és Felhasználó tudomásul veszi, hogy azok pontosságát a Szolgáltató nem garantálja.

II. Regisztráció

II.1 Regisztráció menete

A Felhasználó részére a Művek listája, a művek egyes részleteinek a kiválasztást elősegítő célból elérhető meghallgatása szabadon, regisztráció nélkül elérhető, a letöltési lehetőség megvásárlására azonban csak regisztráció, majd a regisztrált adatokkal a rendszerbe történő bejelentkezést követően van lehetőség.

A regisztráció során a Felhasználónak valós e-mail címet kell megadnia, valamint az általa választott felhasználó nevet és jelszót.

A regisztráció során kötelező megadni azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához és a számlázáshoz szükségesek. Az ezt meghaladó körben a személyes adatok megadása nem kötelező, azonban azokkal a Felhasználó elősegíti, hogy számára kényelmesebb, személyre szabott szolgáltatást tudjon a Szolgáltató felkínálni. Azokat az adatokat, amelyeket kötelező megadni, a rendszer * szimbólummal jelöli, és azok megadása nélkül a regisztrációt nem fogadja el.

A Szolgáltató a Felhasználóhoz a regisztrációt követően elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre továbbítja visszaigazolását arról, hogy a Felhasználó regisztrációja sikeres volt. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által megadott e-mail címet, a felhasználó nevet, valamint a regisztráció elfogadásának tényét.

A regisztrálást követően a Felhasználó e-mail címének/felhasználó nevének és általa választott jelszavának megadásával léphet be

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelését a Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

II.2  Regisztrált adatok módosítása

A Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatait később bármikor szabadon módosíthatja. A Felhasználó felelős azért, ha a kötelezően megadandó adataiban beállott változásokat nem módosítja és ennek következtében nem tudja a Szolgáltatást igénybe venni.

Ha a Felhasználó jelszavát elfelejti, módja van arra, hogy a Szolgáltatótól a regisztráció során megadott e-mail címére új jelszó megküldését kérje. Az új jelszó egyszeri belépésre alkalmas, azt belépést követően a Felhasználó az általa kiválasztott jelszóra módosíthatja. A  Szolgáltató  ajánlja, hogy a Felhasználó válasszon kellően hosszú és összetett jelszót valamint rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja.

II.3 A regisztráció esetleges visszautasítása, törlése

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen

- valótlan vagy hiányos adatok megadása;

- a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más felhasználók jogaival, személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével vagy a Termékekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató a Felhasználót e-mail üzenetben tájékoztatja.

III. Az áruházból történő vásárlás

III.1  A művek kiválasztása és megvásárlása

A Szolgáltató internetes áruházában biztosítja a Művek listájának megtekintését, az egyes művek elérhető letöltési formátumait, egyes részleteinek a választás megkönnyítése érdekében történő meghallgatását, a megvásárolni kívánt művek kiválasztását, és a fizetést követően azoknak a Felhasználó által történő letöltését. A Felhasználó ban hozzáférhetőek.

A Felhasználónak regisztráció és belépés előtt is lehetősége van a megvásárolni kívánt művek kiválasztásra, és azok „kosárba” helyezésére.  Az adott Mű kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót annak megvásárlására. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Művet, azt a kosarából bármikor kiveheti a Mű mellett található "kosaramból kiveszem" gombra kattintva.

A kiválasztott művek letöltésének ellenértékét csak regisztrált Felhasználó, a belépést követően tudja kifizetni.

A fizetési módot a Felhasználó a vásárlási folyamat végén kiválaszthatja. A fizetés bankkártyával vagy átutalással történhet.

A bankkártyával történő fizetés az OTP Mobil Kft [Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., Cégjegyzékszám: 01-09-174466] SimplePay rendszerén keresztül, annak biztonságos web oldalára történő átirányítással történik. A fizetés során a Felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, azokat a Felhasználó kizárólag a SimpePay rendszerben rögzíti és közli.

A SimplePay által online fizetésre elfogadott bankkártyák típusáról a Felhasználó a SimplePay web oldalán (http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf) kap tájékoztatást.

A sikeres fizetés érdekében az alábbi személyes adatok kerülnek átadásra az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére: a számlázási adatok (név, cím) és a felhasználó email címe. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi web lapon tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Felhasználó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget a fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

Átutalással a megvásárolt Műveknek a kosár mellett szereplő vételárát az „átutalással” fizetési mód választását követően leírtak szerint és az ott szereplő vásárlási azonosító szám feltüntetésével kell a Szolgáltató számlaszámára átutalni.

A kifizetett vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásától számított 48 órán belül a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a Szolgáltató visszaigazolást küld. A visszaigazolásban szerepel az a link, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára a megvásárolt Művek egyedi lehívással történő letöltését.

A vásárlásról a Szolgáltató minden esetben számlát állít ki, melyet elektronikus levélben elküldi a Felhasználónak. Papír alapú hiteles számlamásolatot a Felhasználó kérésére a Szolgáltató külön díjazás ellenében küld meg postai úton.

A Felhasználónak a megvásárolt mű letöltésére 30 nap áll rendelkezésére, a Szolgáltató ennyi ideig biztosítja az egyedi lehívással történő letöltési lehetőséget a Felhasználó számára. Ezen időszakon belül a Felhasználó többször is megkísérelheti a művek letöltését, de a Szolgáltató csak egy sikeres letöltés biztosítását garantálja. A Szolgáltató a kiadókkal kötött szerződései alapján nem tudja garantálni a megvásárolt művek letöltési lehetőségének ezt az időtartamot és alkalmat meghaladó biztosítását.

III.2 A művek előrendeléssel történő megvásárlása

Egyes művek azok megjelenése előtt előrendelhetővé válnak. Előrendelés esetében a Felhasználó a vásárlással jogot szerez arra, hogy a Mű megjelenésekor haladéktalanul egyedi lehívással letölthesse azt, amennyiben a megfizetett vételár addig az időpontig a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.

Előrendelés esetén a Szolgáltató a Mű várható megjelenésének dátumáról információt tesz közzé. A Szolgáltató ezt az információt a Mű kiadójától kapja, így azt ellenőrizni nem áll módjában, és annak megfelelőségért szavatosságot nem vállal. Az előrendelt művek kiadásának esetleges elmaradása esetén a Szolgáltató a Vásárló által megfizetet összeget a Vsárlónak visszatéríti.

Az előrendeléssel vásárolt művek esetében a belehallgatási lehetőség nem minden esetben biztosított.

IV. A művek felhasználása

IV.1 A művek felhasználási joga

A Felhasználó a mű egyedi lehívással történő letöltésével annak magáncélú felhasználására szerzett nem kizárólagos jogot. A magáncélú felhasználás körében a Felhasználó jogosult a művet digitális adathordozón tárolni, arról ugyancsak magáncélra a szabad felhasználás keretein belül másolatot készíteni.

A művek letölthető formátumairól a Szolgáltató minden egyes műnél megfelelő tájékoztatást tesz közzé. A Szolgáltató által elérhetővé tett formátumok: mp3@256k/320k, flac lossles, mp4 AAC@192k. Az egyes műveknél nem minden letöltési formátum elérhető. A Vásárló jogosult az egyes műveknél bármely rendelkezésre álló formátumot, akár többet is, letölteni.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy az egyes formátumok mely média lejátszókkal kompatibilisek, illetve melyekkel hallgathatók vagy tekinthetők meg, illetve hogy azok jogszerű magáncélú másolása keretében más digitális adathordozóra történő kiírása mely számítógépes programmal, illetve milyen műszaki feltételeknek megfelelő adathordozó esetén lehetséges. A Szolgáltató a mindenkor elérhetővé tett formátumok biztosításával törekszik a széleskörben elterjedt média lejátszóknak való megfelelésre.

A magáncélú másolás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra.

Nem minősül szabad felhasználásnak - függetlenül attól, hogy magáncélra történik-e -, ha a műről számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra mással készíttetnek másolatot.

A művet a Felhasználó nem töltheti fel az Internetre, azt sem az internet sem más erre alkalmas technológia segítségével a nyilvánossághoz nem közvetítheti, nem terjesztheti, azokat fájlcserélő hálózaton vagy ilyen célú oldalakon nem oszthatja meg.

A Felhasználó nem használhatja a Művet semmilyen más, saját vagy harmadik személytől származó tartalommal összefüggésben (mint például hang szolgáltatása filmhez).

A Felhasználó a Művet nem sokszorosíthatja, nem dolgozhatja át, azt nem digitalizálhatja újra, és nem terjesztheti, és semmilyen egyéb felhasználásra nem jogosult, mint amelyet a magáncélú és szabad felhasználás keretében a hatályos jogi szabályozás alapján jogszerűen jogosult.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltakkal ellentétes jogsértő magatartása alapján a Szolgáltató valamint a művek szerzői és szomszédos jogainak jogosultjai ellene peres úton felléphetnek és kártérítést követelhetnek, illetve amennyiben a jogsértéssel vagyoni hátrányt okoz, úgy büntetőjogi felelősségre vonásának is helye lehet.

IV.2 A művek digitális védelme

A Művek, illetve azok forrásának azonosítása érdekében a Szolgáltató minden felvételt annak letöltésekor egyedi azonosítóval lát el. Az egyedi azonosító az UITS Iparági ajánlásnak megfelelően lesz kivitelezve (The UITS - Unique Identifier Technology Solution specification - http://uits.umusic.com), amely a Mű egyszerű érzékszervi észlelése során nem érzékelhető. Valamennyi egyedi azonosító a letöltött Műhöz kapcsolódva lehetővé teszi annak felhasználásának nyomon követését, és a Felhasználó személyének Szolgáltató általi azonosítását.

A Felhasználó semmilyen módon nem támadhatja, és nem hatástalaníthatja a Songo – online zenebolt szolgáltatás használatával igénybe vehető tartalmak védelmére használt rendszert vagy mechanizmust, és nem kísérelheti meg az egyedi azonosító eltávolítását. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ezzel ellentétes magatartása esetleg bűncselekményt valósít meg, amely szabadságvesztés büntetéssel is sújtható.

V. A Szolgáltató biztonsági előírásai, a honlap üzemeltetésének feltételei és figyelmeztetések

V.1 A szolgáltatásnyújtás műszaki feltételei

A szolgáltatás biztonságos elérhetősége számos körülmény helyes működésétől és meglététől függ, így például a szoftverek és hardverek helyes működésétől, a hosting szolgáltatók rendelkezésre állásától. Szolgáltató nem garantálhatja minden szolgáltatás non-stop (folyamatos) működését, noha mindent megtesz az esetleges hibák elkerüléséért. Így előfordulhat, hogy néha karbantartás vagy váratlan hibák miatt leáll a honlap illetve ezáltal a Szolgáltatás. A tervezett leállásról a Szolgáltató  előre felhívja a felhasználók figyelmét.

A Szolgáltató jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges leállásokból eredő károkért. Ezeknek a károknak a kiküszöbölése közös érdek, így a Szolgáltató törekszik a szolgáltatás nyújtás  folyamatos biztosítására.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a letöltés a lehetséges leggyorsabb sebességgel váljon elérhetővé, de a Felhasználó figyelmét felhívja, hogy ez függ a Felhasználó internet hozzáférési csomagjától is, valamint számos egyéb, a Szolgáltatótól független tényezőtől is, mivel az interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

V.2 Honlap biztonsága

A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlap, a Szolgáltatás igénybevétele és a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. A Felhasználónak azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan a szolgáltatás nyújtásban bekövetkező műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

V.3 A biztonsági előírások betartása a Felhasználók részéről

A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

(a) hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;

(b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen ÁSZF-ben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott, így különösen, ha a szolgáltatás eléréséhez szükséges belépési adatait harmadik személy részére hozzáférhetővé teszi, és ezzel lehetővé teszi, hogy nem regisztrált személy a szolgáltatást a felhasználó nevében igénybe vegye.

VI. Felelősség kizárása

VI.1 A felelősség általános kizárása

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás használatából, esetleges hibájából, illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

VI.2 A letöltött műben utólag keletkezett kárért való felelősség kizárása

A Mű letöltését követően az abban bekövetkezett kár, a letöltött Mű bármely okból történő teljes vagy részleges megsemmisülése, minőségromlása a Felhasználó érdekkörébe esik, azért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. 

VII. Elállási jog

VII.1 Szolgáltató elállási joga

Amennyiben Felhasználó a választásától függően, kártyás fizetést vagy az átutalást a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti, Szolgáltató a szerződéstől elállhat.

VII.2 Felhasználó elállási joga

Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül (az elállás szándékának közlésén kívül nem szorul további magyarázatra) elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő

- Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;

- Termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

- Több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

- Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

- Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti címre. Ebből a célból felhasználhatja a Kormányrendeletben meghatározott elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3. számú melléklet).

Felhasználó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Felhasználónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket.

Elállás esetén a Szolgáltató legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.

Ha Felhasználó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

Elállás esetén Felhasználót a termék visszaküldésének költsége terheli, kivéve, ha Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja Felhasználó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni  Szolgáltató ésszerű költségeit.

Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés, illetve ésszerű költségeinek – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a Felhasználó kifejezett kérésére a határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

Nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja értelmében a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a tizennégy napos elállás jogát.

Azon körülményekre tekintettel, mely szerint

- a Zeneáruházból megvásárolható Művek nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek,

- a Szolgáltató a Felhasználónak a megrendelés során kifejezett, előzetes belegyezése alapján igazolja vissza a vásárlást, és teszi lehetővé egyedi lehívás biztosításával a Művek letöltését, valamint

- a Felhasználót a Szolgáltató a megrendeléssel egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy elveszíti az elállás jogát,

a Felhasználót a visszaigazolt vásárlás alapján egyedi lehívással letöltött Művek tekintetében a fentiek szerint elállási jog nem illeti meg.

VIII. Szavatosság

VIII.1 Általános rendelkezések

A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatások meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, különösen a Szolgáltatás kezdeti, beüzemelési időszakában. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkor azonban a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, nem vállal garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató nyomatékkal felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Termék felhasználhatóságát valamely meghatározott időpontra vagy alkalomra kívánja biztosítani, a fizetési megoldásból és a Szolgáltatás esetleges hibáiból fakadó késedelmet a Termék letöltésekor vegye figyelembe, mivel a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék valamely időpontra vagy alkalomra rendelkezésre áll és felhasználható.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében a Szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon a Szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap részbeni vagy teljes megszüntetésére a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás keretében értékesítésre kínált digitális tartalom előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú megváltoztatására, így egyes Művek eltávolítására is a Szolgáltatás honlapjáról. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben adott Mű visszavonásra kerül, a Mű letöltésére és további felhasználására nem jogosult, a Szolgáltató pedig nem köteles a felhasználhatóság feltételeit lehetővé tenni. Ilyen esetben, amennyiben a Művet a Felhasználó a rendelkezésére álló 30 napon belül még nem töltötte le, a Szolgáltató a Mű eltávolítását követő 14 napon belül átutalás útján visszafizeti a Felhasználó által megfizetett ellenértéket.

Felhasználó Szolgáltatóval szemben annak hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kellékszavatossági igény alapján a Felhasználó kicserélést kérhet, tekintettel arra, hogy a Zeneművek kijavítása, mint igény teljesítése lehetetlen. Ha a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató vállalkozás adott okot. 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Jelen tájékoztatóval Szolgáltató vállalkozás felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Felhasználó közvetlenül a Szolgáltató vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül Felhasználó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VIII.2 Termékszavatosság, Jótállás

Szolgáltató nem köteles, és a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján nem vállal termékszavatosságot és jótállást az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében.

IX. Panaszok bejelentése, kezelése

Amennyiben a Felhasználónak akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlásával, a letöltött művel kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelentheti:

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
(munkanapokon 10.00-12.00 és 13.00-15.00 között)
Személyesen: Magyarország, 1108 Budapest, Venyige utca 5.
Telefonon: +36-30-9-912-050
E-mail: ugyfelszolgalat @ songo.hu

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a telefonon tett bejelentéséről minőségbiztosítási célból hangfelvételt készítünk, míg az e-mailen tett bejelentéseket archiváljuk.

Minden egyes panaszt érdemben kivizsgálunk, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Felhasználót tájékoztatjuk.

X. Jogérvényesítés, vitarendezés

Amennyiben a Felhasználó által a szolgáltatás tárgyát érintően tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, továbbá a Felhasználó részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Felhasználó jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.

A Felhasználó, mint fogyasztó és Szolgáltató, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.

Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2131

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

XI. A jelen ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Felhasználóra terjed ki. A Szolgáltató és Jogtulajdonosok közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Felhasználó rendszerbe való regisztrációja megtörténik, illetve ennek keretében a Felhasználó a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Felhasználó részére a Szolgáltató által elektronikus úton továbbított visszaigazolás megtörténik.

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek módosítására. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal korábban e-mailben értesíti.

A Szolgáltató nem köteles az előző pontban foglalt határidőt az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása valamely, a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új szolgáltatás vagy fizetési mód bevezetése miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.

A jelen ÁSZF 2020. október 18. napjától kezdődően lép hatályba és határozatlan időre szól.